Aktualno

"IZMERI, TRENIRAJ, IZBOLJŠAJ!"

Čustvena inteligenca je ključna za sprejemanje odločitev. Raziskave kažejo, da podjetja, kjer imajo zaposleni višjo stopnjo čustvene inteligence, dosegajo boljšo učinkovitost, rezultate in uspeh. Vodje, ki gradijo kulturo visoke čustvene inteligence, prinašajo podjetjem konkurenčno prednost na trgu. Zaposleni z višjo stopnjo čustvene inteligence so bolj prilagodljivi, sprejemajo boljše odločitve, se zavedajo svojih talentov, edinstvenih prednosti ter razvijajo svoje potenciale. Samoobvladovanje, notranja motivacija in uspešno sodelovanje z drugimi postanejo njihove prednosti.

Čustveno inteligenco lahko razvijamo. S testiranjem in uvedbo vodenega treninga čustvene inteligence pri delu za razvoj delovnih kompetenc opažamo 25 % povečanje letnega dobička. Prepričajte se tudi vi!

TTI Čustveni kvocient® je orodje, ki temeljito izmeri stopnjo čustvene inteligence zaposlenega. Na podlagi te analize pripravimo individualni trening čustvene inteligence, ki posamezniku omogoča razvoj na tistih področjih, kjer je še prostor za izboljšave. Z razvojem čustvene inteligence gradimo na samozavesti, prepoznavanju in razumevanju sočloveka ter izboljšujemo medosebne odnose, komunikacijo ter lastno učinkovitost in sodelovanje z drugimi.

Čustveni kvocient (EQ) meri čustveno inteligenco, to je sposobnost razumevanja in učinkovitega upoštevanja moči ter pomena čustev pri doseganju višje ravni sodelovanja in produktivnosti.

Z EQ treningom bodo zaposleni razvili veščine in znanje, ki jim bodo omogočale boljše razumevanje potreb strank, obvladovanje lastnih pričakovanj ter posledično izpolnjevanje zahtev strank.

KAJ POROČILO TTI ČUSTVENI KVOCIENT™ NUDI?

Poročilo o TTI Čustvenem kvocientu™ analizira posameznikovo stopnjo čustvene inteligence, pri čemer zagotavlja vpogled v dve ključni področji - zavedanje samega sebe in drugih. Osnova poročila temelji na znanstvenih spoznanjih psihologa D. Golemana in dr. Izzy Justica. V podjetju Target Training International so znanstvene ugotovitve implementirali v računalniško različico poročila, ki je objektivna, natančna, zanesljiva, verodostojna, globalno prisotna ter dostopna v različnih jezikih.

Meri 5 dimenzij čustvene inteligence:

1. Samozavedanje

2. Samoobvladovanje

3. Notranja motivacija

4. Zavedanje drugih

5. Obvladovanje drugih

Raziskave kažejo, da prodajni svetovalci in svetovalci strankam, ki so se udeležili poglobljenega treninga čustvene inteligence, pridobijo več strank, dosežejo višjo prodajo, zagotavljajo boljše svetovanje strankam ter dosegajo boljše rezultate pri ohranjanju strank v primerjavi s tistimi, ki niso bili deležni takšnega treninga. (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations)

KAKO LAHKO EQ IZBOLJŠAMO?

Z EQ treningom bodo posamezniki, bodisi vodje ali sodelavci v ekipi, razvili veščine in pridobili znanje, ki jim bo omogočalo boljše razumevanje drugih, upravljanje lastnih čustev in pričakovanj, sprejemanje boljših odločitev, prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja ter ohranjanje pozitivnega in proaktivnega pristopa.

Izvajamo tri različne programe EQ treninga:

  1. EQ TRENING ZA VODJE: Prilagojen trening za vodje, saj imajo vodje vpliv na motivacijo zaposlenih, delovno klimo in učinkovitost. Goleman je poudaril, da je 90 % razlike med vrhunskimi in povprečnimi zaposlenimi na delovnem mestu povezano s stopnjo čustvene inteligence. Najuspešnejši so EQ vodje, ki so prilagodljivi pri uporabi vodstvenih stilov glede na trenutne situacije, okoliščine in razvojno stopnjo zaposlenih.

  2. INDIVIDUALNI EQ TRENING: Coaching pristop za preobrazbo in razvoj, prilagojen posamezniku za krepitev čustvene inteligence.

  3. EQ TRENING EKIPE: Prilagojen trening za interno ekipo. Čustveno inteligentna ekipa je sodelujoča, motivirana, zavzeta, ustvarja dobro vzdušje in ima pozitivno delovno klimo. Delovna klima pomembno vpliva na poslovne rezultate, predstavlja kar 20-30 % vpliva na le-te.

KAKO POTEKA PROJEKT – IZMERI, TRENIRAJ, IZBOLJŠAJ:

Podjetje Vernar consulting d.o.o. je nosilec licence za TTI Success Insights orodja v Sloveniji. Naši notranji specializirani in certificirani izvajalci izvajajo certifikacijska izobraževanja za pridobitev naziva Certificiran EQ Coach, poleg tega pa tudi poglobljene EQ treninge in coachinge, ki jih prilagodimo specifičnim potrebam vaše organizacije. Projekt vodenega izboljšanja razvoja čustvene inteligence vaših zaposlenih poteka v štirih korakih:

  1. Korak: Osebe testiramo in izvedemo analizo stanja, ki prispeva k dvigu dimenzije samozavedanja EQ. Za testiranje uporabljamo orodja TTI Success Insights za vedenjski potencial, 12 motivatorjev in EQ.
  2. Korak: Izvajamo trening za razvoj čustvene inteligence, prilagojen posamezniku, ekipi ali vodstvu, glede na potrebe organizacije.
  3. Korak: Po zaključku EQ treninga preverimo stopnjo uspešnosti in napredka s ponovnim testiranjem s TTI EQ analizo.
  4. Korak: Po 6 mesecih izvedemo follow-up, ki vključuje krajše mentorsko srečanje.

KAKŠNE SO KORISTI, ČE DELAMO NA ČUSTVENI INTELIGENCI IN KAKO SE TO KAŽE V PODJETJU?

Če ste iskalec zaposlitve, boste presenečeni nad dejstvom, da je 51 % delodajalcev povedalo, da imajo težave, pri iskanju zaposlenih z razvitimi mehkimi veščinami. Če izboljšate zavedanje tako samega sebe in drugih, boste v zaposlitvenem postopku blesteli – dobro se boste predstavili in uspevali v izredno tekmovalnem zaposlitvenem bazenu.

Če delate v timu, boste z grajenjem na samozavedanju preko čustvene inteligence preoblikovali vaše odzive in interakcije z vodji in sodelavci. Bolj se boste zavedali lastnih čustev in nadzirali vaše odzive na konflikte.

Če ste vodja, boste z razvijanjem EQ, kar je ključno za vaš razvoj, vendar tudi za razvoj vašega tima. Vodje morajo znati govoriti samozavestno, razumeti in sočustvovati s potrebami in stiskami drugih, hitro prebrati vzdušje v pisarni, da lahko komunicirajo skladno z odzivi.

Organizacije, ki delajo na čustveni inteligenci svojih vodij in ekipe, imajo bistveno prednost in dosegajo boljše rezultate navzven kot tudi navznoter (torej employer branding izkušnja, pogled zaposlenih na podjetje, zavzetost, motivacija, dobra klima). Študije kažejo, da je 85 % finančnega uspeha v podjetjih odvisnega od veščin in »človeškega inženiringa«, osebnosti in sposobnosti komunikacije, pogajanja in vodenja. Raziskave odkrivajo, da je le 15 % finančnega uspeha odvisnega od tehničnih sposobnosti. Z drugimi besedami, mehke veščine in veščine, povezane s čustveno inteligenco, so ključne veščine.

Novo delovno okolje bo postavilo ljudi na prvo mesto, zato bo razvoj mehkih veščin in čustvene inteligence še toliko bolj pomemben.

Če želite izvedeti, kako bi projekt implementacije EQ treninga lahko koristil vašemu podjetju, nas kontaktirajte za individualni posvet.

Kontaktirajte nas