Odkrivanje in iskanje talentov

Odkrivanje in iskanje talentov

Iščemo talente, ki ustrezajo potrebam vašega delovnega mesta.

Z uveljavljenimi in zanesljivimi postopki poiščemo prave ljudi in jih pomagamo umestiti na prava delovna mesta. Predlagamo preizkušeno pot do izbora optimalnega kandidata. Naslednjih šest korakov lahko izpeljemo v celoti, po potrebi pa lahko samo določene korake.
Talents headhunting odkrivanje in iskanje talentov

Zakaj razvijati potencial zaposlenih?


Odkrivanje in iskanje pravih ljudi izvajamo na naslednjih področjih:

zaposlovanje novih kandidatov,

uvajanje novih zaposlenih (onboarding),

iskanje perspektivnih talentov v podjetju,

ocenjevanje in assessment centri,

napredovanja zaposlenih,

načrtovanje nasledstev.

Kadar potrebujete pomoč pri iskanju novega kadra, se tega lotimo sistematično in se individualno posvetimo potrebam in željam vašega podjetja.

Nov kader vam pomagamo pridobiti bodisi z metodo KLASIČNEGA SELEKCIJSKEGA POSTOPKA, ki poteka od definiranja profila delovnega mesta, objave zaposlitvenega oglasa na zaposlitvenih portalih in socialnih omrežjih, do selekcije in pregleda vseh prejetih prošenj, izvede prvih zaposlitvenih razgovorom izvedbe druge razgovorov s testiranjem kandidatov in postavitvijo assessment centrov, do svetovanja pri izboru kandidata. Postopek rekrutinga oz. iskanja primernih kandidatov za vaše delovno mesto izvajamo celostno ali le delno, po korakih.

  1. IZDELAVA PROFILA DELOVNEGA MESTA
  2. ISKANJE KANDIDATOV
  3. SELEKCIJA KANDIDATOV
  4. PRVI ZAPOSLITVENI RAZGOVOR
  5. TESTIRANJE TOP KANDIDATOV
  6. ASSESSMENT CENTER
  7. SVETOVANJE PRI IZBORU

Za specifična delovna mesta se iskanja novega kadra lotimo z metodo HEADHUNTINGA, poiščemo in privabimo strokovnjake iz področja ter jih umestimo v vaš tim.

Iskanje zaposlenih

Assessment je učinkovito orodje za odkrivanje in razvoj talentov.

Metodo assessment centra uporabljamo pri selekcijskih postopkih v fazi testiranja in ocenjevanja top kandidatov ter pri ocenjevanju že obstoječih zaposlenih, odkrivanju talentov v timu.

Glede na delovni profil – strokovni, prodajni, vodstveni kader – pripravimo assessment delavnico prilagojeno potrebam vašega podjetja, kjer kandidate soočimo s »stresnimi« situacijami, ki bodo na delovnem mestu vsakdanja praksa, igrami vlog in logičnimi nalogami in ocenimo njihove reakcije.

Na podlagi izsledkov testiranja svetujemo o izboru najprimernejšega kandidata ali pri obstoječih zaposlenih svetujemo pri načrtovanju njihovega strokovnega razvoja (napredovanja, prerazporeditve in podobno).

Koga izbrati med kandidati

Novozaposlene izobrazimo, jim pomagamo pri učinkoviti vključitvi v tim ter jim postavimo cilje.

Zakaj odkrivati talente z nami?

S certificiranimi iskalnimi metodami izboljšamo objektivnost odločanja – subjektivne odločitve so pogosto napačne. Z analizo osebnega potenciala kandidata po metodi Success Insights® razkrijemo njegov vedenjski potencial ter notranje motive, ki vam povedo, kako in zakaj se bo kandidat vedel v vašem podjetju. Predvsem pa nam zaupajte, ker običajni zaposlitveni razgovor predstavlja le 14 % zanesljivost pravilne odločitve. Mi bomo poskrbeli za ostalih 86 % zanesljivosti.
KONTAKTIRAJTE NAS »

Pridružite se podjetjem, ki zaupajo svoj potencial izkušenim strokovnjakom.