Aktualno

Celostni pogled na nadarjenost je ključnega pomena za prepoznavanje celotnega spektra posameznikovih sposobnosti. Dandanes je v poslovnem svetu nujna potreba po krepitvi prilagodljivosti, spodbujanja raznolikosti in psihološke varnosti, ustvarjanja bolj vključujočih okoljih, v katerih ima vsakdo priložnost za uspeh in je edinstvenost posameznika cenjena. S tem izkoriščamo potencial posameznika v njegovo korist in navsezadnje v korist organizacije.

TTI Success Insights® je bilo prvo podjetje na svetu, ki je računalniško obdelalo oceno DISC, in zaradi 40-letne dediščine v svetu ocenjevanja večina ljudi pozna oceno TTI Success Insights DISC. Ocenjuje se, da 75 % podjetij s seznama Fortune 500 uporablja DISC. Za to obstaja dober razlog, saj je DISC močan, a preprost okvir, ki se uporablja za opisovanje načinov komuniciranja med ljudmi.

Razumevanje sebe in svojega najljubšega komunikacijskega sloga je gradnik samozavedanja, samozavedanje je temelj večine razvojnih programov po vsem svetu.

TTI Success Insights®ocena je odličen primer orodja, ki ga lahko organizacije uporabijo za celostno obravnavo talentov. Z združitvijo treh spektrov ocenjevanja TTI Success Insights: DISC, motivatorji (driving forces) in EQ, pridobimo celosten pogled na nadarjenost posameznika. To orodje je še posebej učinkovito pri vodstvenem coachingu in razvoju vodenja. Pri združevanju teh tiplogiji (vedenjska, motivatoji, čustveni kvocient) v praksi je koristno razmišljati o njihovem odnosu kot o treh področjih: sprožilec, odziv in vpliv.

SPROŽILCI (motivatorji)

Motivatorji nam kažejo naš edinstven "ZAKAJ" oziroma osebne motivatorje in vrednote. Motivatorji vsebujejo skupek prepričanj s podobnimi temeljnimi vzorci ali idejami, za katere verjamemo, da so temeljno pomembne in nedvomno resnične. Naši primarni motivatorji določajo, kaj nam daje veselje, srečo, energijo in namen. Podobno velja za primere, ko so naši primarni motivatorji prezrti ali v nasprotju z njimi, kar lahko povzroči veliko nezadovoljstvo in razočaranje. Svoje motivatorje si lahko predstavljate kot "sprožilec".

Če med komunikacijo s članom ekipe pride do konflikta, ki je v nasprotju z vašimi motivatorji ali posega v osebno vrednoto, je zelo verjetno, da bo ta interakcija za vas težka in frustrirajoča. To bo bolj frustrirajoče kot na primer vedenjsko trenje, saj ta situacija vpliva na nekaj, kar je globoko zakoreninjeno v vas, je del vašega sistema vrednot in zato zelo pomembno za vas kot posameznika.

Če ste se torej kdaj spraševali, zakaj se zdi, da vas določene teme pogovora ali določena situacija izzovejo (sprožijo) bolj kot druge, je več kot verjetno, da je odgovor na to vprašanje vaših motivatorjev oz. Driving Forces.

To se seveda ne nanaša samo na konflikte med ljudmi. Eden od najuporabnejših vpogledov, ki jih lahko pridobite z razumevanjem motivatorjev osebe kot vodje, je, ali se primarni motivatorji osebe ujemajo z delom in kulturo organizacije. Če obstaja neskladje med posameznikovimi motivatorji in kulturo organizacije, bo to povzročilo visoko stopnjo neangažiranosti in bo zato za posameznika sprožilec. Po drugi strani pa iskanje skladnosti med kulturo organizacije in posameznikovimi motivatorji vodi k zavzetosti, energiji in radostni izkušnji.

ODZIV – vedenjski potencial/DISC

Odziv na sprožilne (pozitivne in negativne) situacije je na splošno odvisen od vedenjskih stilov. Profil DISC nam pove: **1. Kako se odzivamo na težave in izzive (D)

  1. Kako se odzivamo na ljudi in stike (I)
  2. Kako se odzivamo na hitrost in doslednost (S)
  3. Kako se odzivamo na postopke in omejitve (C).**

Pri odzivih so lahko posamezniki razmišljujoči ali neposredni, zadržani ali odhajajoči, dinamični ali stabilni, pionirski ali natančni. Profil DISC lahko opazujete, da se zavedate naravnega in prilagojenega vedenja.

VPLIV - čustveni kvocient

Kako močno sprožilna situacija vpliva na posameznika, temelji na čustvenem kvocientu, ki je merilo čustvene inteligence.

Ljudje z visoko stopnjo čustvene inteligence so: **1. se zavedajo svojih čustvenih stanj in njihovega vpliva na druge ljudi

  1. se zavedajo čustvenih stanj drugih in njihovega vpliva
  2. Sposobni uravnavati in nadzorovati svoje čustvene odzive ter ukrepati za obvladovanje vpliva svojih čustvenih stanj in čustvenih stanj drugih.**

Če je EQ dobro razvit, je manj verjetno, da bodo sprožilne situacije, komunikacije in okolja imele vpliv. In obratno, če EQ osebe ni dobro razvit, bodo sprožilci verjetno imeli veliko večji osebni vpliv nanjo in na ljudi okoli nje. Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki so razvili in uporabljajo načela čustvene inteligence, običajno boljše duševno in telesno zdravje, večjo delovno uspešnost in produktivnejše odnose.

Razumevanje vseh treh plasti postane vrhunsko orodje, ki ljudem pomaga razumetidruge v 3D, kar izboljša vodstvene sposobnosti, produktivnost, zavzetost in splošni uspeh.

Če vas zanima, kako vodje na tem področju uporabljajo moč večplastnosti s programom TTI Success Insights, kliknite spodaj in nas kontaktirajte.

Kontaktirajte nas